Nije moguce povezivanje s bazom podataka - Za koristenje ovog projekta , parametri za povezivanje s bazom podataka moraju biti navedeni u inicijalizaciji koda projekta.